Waar is het Schelde Rijnkanaal?

De ligging van het Schelde-Rijnkanaal is tussen de haven van Antwerpen en het Volkerakmeer, dat weer ten Oosten van Goeree-Overflakkee is gelegen. Dit is het enige eiland in het Zuid-Westen van Nederland wat niet bij de provincie Zeeland hoort. Niet alleen is het kanaal een belangrijke waterroute, het vormt tevens de grens tussen de provincies Noord-Brabant (aan de Oostelijke kant) en Zeeland (aan de Westelijke kant).

Het kanaal is gelegen op een belangrijk punt voor zowel de Nederlandse als de Belgische scheepvaart, namelijk tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen. Deze havens zijn de grootste van beide landen en dus ook voor de economie twee kritieke punten. Het Schelde-Rijnkanaal is sinds 1975 de belangrijkste route tussen Antwerpen en Rotterdam, en kan ook nog gebruikt worden als men uiteindelijk door wil varen van Antwerpen naar Amsterdam.

In totaal heeft het kanaal een lengte van 32 kilometer. De diepte is gemiddeld meer dan zes meter. De reden dat het kanaal tot stand kwam is een verdrag tussen Nederland en Belgie. Voordat het kanaal in 1975 gebruikt kon gaan worden, vonden de beide landen dat ze een betere kans hadden om een stevige positie in de handelswereld te behouden als ze nauw samenwerkten. Zo gold dat ook voor de havens. In 1975 werd het kanaal geopend. Na de bouw van een dam in midden jaren tachtig is het gehele kanaal nu ook nog eens geheel getijdenvrij.

Er zijn momenteel ook toekomstige plannen om in de Volkerakdam een aantal doorlaatsluizen te bouwen. De reden hiervoor is dat het zoute water dat uit de zee komt zich een stuk makkelijker kan vermengen met het zoete water van de rivieren de Schelde, de Maas en de Rijn. Gehoopt wordt hiermee dat de waterkwaliteit in deze wateren aanzienlijk verbeterd kan worden, in tegenstelling tot de slechte kwaliteit die het momenteel heeft.