Hansweertse economie

Honderd-en-negen jaar economische opgang en neergang en dit alles door het graven van twee ‘simpele’ kanalen. Lees hieronder het sprookje dat een regelrechte nachtmerrie werd voor het Nederlandse dorp Hansweert.

Hansweer, in de gemeente Reimerswaal, is een dorp aan de Westerschelde en onderdeel van de Nederlandse provincie Zeeland. Het dorp kent een grote economische bloei en verval periode dat volledig samenhangt met de komst van achtereenvolgens het Kanaal door Zuid – Beveland en het Schelde – Rijnkanaal.

Begin 14e eeuw komt Hansweert op de kaart te staan dankzij de veerdienst Hansweert – Walsoorden. Het stond bekend onder namen zoals Hannekinswaerde, Hannekijnswaard, Hanzwartz en Answest. Naast de veerdienst was het een onbekende en kleine agrarische gemeenschap. Hier komt in de 19e eeuw plots verandering in.
Als in 1866 het Kanaal door Zuid-Beveland in gebruik wordt genomen, begint een economische groeiperiode voor het kleine dorp dat meteen fors wordt verbreed. Het kanaal verdeelt het dorp in Oost en West. De haven en bijhorende sluizen brengen veel jobs met zich mee. Tussen 1913 en 1933 rijdt zelfs een stoomtrein dagelijks van het spoorwegstation naar de veerdienst. De middenstand in het dorp wordt aanzienlijk uitgebreid: bakkers, cafés en slagers krijgen schippers, onderhoudspersoneel, parlevinkers, reizigers, handelaars, enz. over de vloer. Hansweert was in die tijd hét verbindingspunt tussen de haven van Rotterdam en de haven van Antwerpen.

Wanneer in 1975 het Schelde – Rijnkanaal ten Oosten van Hansweert wordt geopend, krijgt het dorp een ernorme klap te verduren. De bloei jaren zijn definitief voorbij en de economie laat het dorp in de steek. Hansweert – Oost wordt na een tijd van verpaupering omgebouwd tot voorhaven maar Hansweert lijkt zich niet meer te herstellen.

Doorheen de jaren probeert men toeristen te trekken via het voetveer maar veel mag dit niet baten. Anno 2016 heeft Hansweert 1678 inwoners. Hansweert blijft echter geloven in zichzelf en plant ook in 2017 verbouw – en verfraaiingwerken.