De geschiedenis van Hansweert

De eerste keer dat er tekenen van leven waren in Hansweet was in 1353, al was de benaming voor de plek toen nog anders. Het had meerdere namen door de jaren heen, een daarvan was Hanzwartz. Men vermoedt dat hier ook de huidige bijnaam Answest vandaan is gekomen. Vele inwoners zullen Hansweert nu nog immer omschrijven als Answest. Lange tijd was het een zeer kleine plaats met slechts een aantal boerderijen. Het gene wat daar nog een beetje verandering in bracht, was de veerdienst naar Walsoorden in Zeeuws-Vlaanderen.

Dit alles veranderde vrij drastisch toen medio 19de eeuw de opening van het Kanaal door Zuid-Beveland plaatsvond. Plotseling was Hansweert verdeeld in een Westelijk en Oostelijk gedeelte en kwamen er dagelijks voorbijgangers. Er waren vaak veel mensen aan het werk bij het kanaal en de sluizen. Ook de zeelieden die voorbij kwamen bleven regelmatig in het dorp hangen om inkopen te doen. Gevolg hiervan was dat Hansweert opbloeide en er vele winkels kwamen om de schippers die er kwamen te voorzien. In deze tijd werd ook een andere bijnaam voor het dorp wat zo hard groeide bedacht, Klein Antwerpen.

Het kanaal door Zuid-Beveland was de korte route tussen de grote havens van Antwerpen en Rotterdam. Hierdoor werd de ligging van Hansweert waardevol. Even snel als de bedrijvigheid kwam, verdween deze ook weer. De boosdoener is het Schelde-Rijnkanaal, dat opende in 1975 en een nog snellere route tussen de beide havens werd. De periode daarna was weinig glansrijk voor het dorp. Het raakte in verval en het duurde lang voordat alles weer een beetje opkrabbelde. Dit gebeurde uiteindelijk wel, het dorp werd anders ingedeeld en het kanaal door Zuid-Beveland omgelegd. Er zijn maar weinig dorpen van de grootte van Hansweert die zo een roemruchte geschiedenis hebben die gepaard gaat met dusdanige hoogte en dieptepunten.